ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีใน 14 จังหวัดของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560
 เลขเรียก NLM  WA900.JT3 ร451 2560
 ลักษณะทางกายภาพ  vi, 290 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจ MICS ทั่วโลกซึ่งเป็นโครงการสำรวจครัวเรือนในระดับนานาชาติ
 หมายเหตุ  Contents: ตารางสรุปการดำเนินการสำรวจและลักษณะของประชากร
-- ผลการสำรวจที่สำคัญและตารางสรุปตัวชี้วัด
-- ภาคผนวก ก ตารางสถิติสำหรับ 14 จังหวัดในประเทศไทย
-- ภาคผนวก ข แผนการสุ่มตัวอย่าง
-- ภาคผนวก ค การประมาณค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง
-- ภาคผนวก ง ตัวชี้วัด MICS 14 จังหวัดในประเทศไทย : ตัวตั้งและตัวหาร
-- ภาคผนวก จ ตารางคุณภาพข้อมูล
-- ภาคผนวก ฉ แบบสอบถาม
-- ภาคผนวก ช คำนิยาม
 หัวเรื่อง  วิจัย
 หัวเรื่อง  เด็ก--ไทย--สถิติ
 หัวเรื่อง  สตรี--ไทย--สถิติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  องค์การยูนิเซฟ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WA900.JT3 ร451 2560 ฉ.1 
  Barcode: 10049215
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานฉบับสมบูรณ..
Bib 13399136345

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM