ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ / จันทรรัตน์ เจริญสันติ, บรรณาธิการ
 ISBN  978-616-39-8260-5
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
 เลขเรียก NLM  WY157 จ275ก 2560
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  432 หน้า : ภาพประกอบ ; ตาราง ; 25.5 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม: จันทรรัตน์ เจริญสันติ (บรรณาธิการ). (2560). การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์. เชียงใหม่: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทบาทพยาบาลผดุงครรภ์
-- บทที่ 2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการปกติของทารกในครรภ์
-- บทที่ 3 พัฒนาการปกติและผิดปกติของรก
-- บทที่ 4 ความผิดปกติแต่กำเนิด
-- บทที่ 5 การประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์
-- บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของสตรีในระยะตั้งครรภ์
-- บทที่ 7 การเปลี่ยนแปลงด้านจิตสังคมของสตรีตั้งครรภ์และบุคคลในครอบครัว
-- บทที่ 8 การวินิจฉัยการตั้งครรภ์
-- บทที่ 9 การคาดคะเนอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด
-- บทที่ 10 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจครรภ์
-- บทที่ 11 การตรวจครรภ์ -- บทที่ 12 การประเมินภาวะสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ -- บทที่ 13 การคัดกรองภาวะเสี่ยงของสตรีตั้งครรภ์ -- บทที่ 14 การส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์ -- บทที่ 15 การเตรียมตัวเพื่อการคลอด -- บทที่ 16 การวางแผนครอบครัว -- บทที่ 17 ภาวะมีบุตรยาก -- บทที่ 18 คำศัพท์ที่ใช้บ่อยและสถิติชีพที่สำคัญทางสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลสูติศาสตร์
 หัวเรื่อง  การพยาบาลระยะตั้งครรภ์
 ผู้แต่งร่วม  จันทรรัตน์ เจริญสันติ, บรรณาธิการ
 เชื่อมโยง*  การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีในระยะตั้งครรภ์ (10049715).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY157 จ275ก 2560 ฉ.1 
  Barcode: 10049715
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.2 
  Barcode: 10049716
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.3 
  Barcode: 10049717
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.4 
  Barcode: 10049718
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.5 
  Barcode: 10049719
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.6 
  Barcode: 10049720
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.7 
  Barcode: 10049721
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.8 
  Barcode: 10049722
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.9 
  Barcode: 10049723
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 9 กันยายน 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.10 
  Barcode: 10049724
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.11 
  Barcode: 10049725
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ1/2563
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY157 จ275ก 2560 ฉ.12 
  Barcode: 10049726
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ1/2563
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาลสูติศาสตร์]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลระยะตั้งครรภ์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลและการผ..
Bib 13399137129

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM