ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ปรานอม สงวนพันธุ์
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใส่ท่อช่วยหายใจขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลด้วยรถพยาบาล / ปรานอม สงวนพันธุ์
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศืรืราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
 เลขเรียก NLM  WY163 ป446ค 2562
 ลักษณะทางกายภาพ  124 แผ่น : ภาพสีประกอบ
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 บทนำ
-- บทที่ 2 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
-- บทที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบหายใจและการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจระหว่างการเคลื่อนย้ายในรถพยาบาล
-- บทที่ 4 หลักการพยาบาลและกรณีศึกษา
-- บทที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
 หัวเรื่อง  ทางเดินอากาศหายใจ, โรค--การพยาบาล
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยฉุกเฉิน
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยหนัก, การดูแล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โรงพยาบาลศิริราช. ฝ่ายการพยาบาล. งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก.
 เชื่อมโยง*  คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินที่ใส่ท่อช่วยหายใจขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลด้วยรถพยาบาล (10050569).pdf (สารบัญหนังสือ)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY163 ป446ค 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10050569
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:บริจาค
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยฉุกเฉิน]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยหนัก, การดูแล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการพยาบาลผ..
Bib 13399137455

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM