ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 5 / บรรณาธิการ กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ, วรชร ลัทธิวงศกร และมนัสวี มะโนปัญญา
 ISBN  978-616-39-8392-3
 พิมพ์ลักษณ์  เชียงใหม่ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562
 เลขเรียก NLM  WQ100 จ337ส 2562
 ลักษณะทางกายภาพ  180 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  บรรณานุกรม : กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ, วรชร ลัทธิวงศกร และมนัสวี มะโนปัญญา (บรรณาธิการ). (2562). สูตินรีเวชเชียงใหม่ทันยุค 5. เชียงใหม่ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1 การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในระยะเจ็บครรภ์คลอดและระยะคลอด
-- บทที่ 2 การให้คำปรึกษาแนะนำก่อนคลอด
-- บทที่ 3 ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ : 2018
-- บทที่ 4 การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่วงการคลอด
-- บทที่ 5 บทบาทของแอสไพรินในการป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ
-- บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ยาคาร์เบโทซินทางคลินิกในเวชปฏิบัติทางสูติกรรม
-- บทที่ 7 คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดเอชพีวีวัคซีน ในปัจจุบันและคำถามที่ถูกพบบ่อย
-- บทที่ 8 บทบาทของ Targeted therapy กับมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว
-- บทที่ 9 บทบาทของการผ่าตัดผ่านกล้องในมะเร็งนรีเวช
-- บทที่ 10 การตัดรังไข่และท่อนำไข่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 11 การแบ่งระยะมะเร็งปากมดลูกตาม International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) ฉบับปรับปรุง และแนวทางการดูแลรักษา
-- บทที่ 12 การบาดเจ็บของหูรูดทวารหนักจากการคลอดบุตร การป้องกันและดูแลรักษา
-- บทที่ 13 การเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์โดยวิธีธรรมชาติ
-- บทที่ 14 การดูแลก่อนการตั้งครรภ์
-- บทที่ 15 ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกและส่องกล้องในโพรงมดลูกเพื่อตรวจรักษา
-- บทที่ 16 การให้ฮอร์โมนวัยทองกับความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด
-- บทที่ 17 ภาวะบกพร่องทางเพศในผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชที่รอดชีวิต
 หัวเรื่อง  นรีเวชวิทยา
 หัวเรื่อง  สูตินรีเวช
 ผู้แต่งร่วม  กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  วรชร ลัทธิวงศกร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  มนัสวี มะโนปัญญา, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WQ100 จ337ส 2562 ล.5 ฉ.1 
  Barcode: 10051098
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
2. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WQ100 จ337ส 2562 ล.5 ฉ.2 
  Barcode: 10051099
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
3. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WQ100 จ337ส 2562 ล.5 ฉ.3 
  Barcode: 10051100
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
4. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WQ100 จ337ส 2562 ล.5 ฉ.4 
  Barcode: 10051101
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
5. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WQ100 จ337ส 2562 ล.5 ฉ.5 
  Barcode: 10051102
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
6. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WQ100 จ337ส 2562 ล.5 ฉ.6 
  Barcode: 10051103
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
7. ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตำราวิทยาศาสตร์สุขภาพ
WQ100 จ337ส 2562 ล.5 ฉ.7 
  Barcode: 10051104
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ
   [แสดง 7/7 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [นรีเวชวิทยา]
    หัวเรื่อง [สูตินรีเวช]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สูตินรีเวชเชียงใ..
Bib 13399137527

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM