ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
สารบัญ Review โดย
สุณิสา สำเร็จดี
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
สุณิสา สำเร็จดี เมื่อ26/เมษายน/2563
บทที่ 1 การพยาบาล
บทที่ 2 การดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย
บทที่ 3 การพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
บทที่ 4 สัญญาณชีพและการพยาบาลผู้ที่มีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง
บทที่ 5 การพยาบาลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค
บทที่ 6 การพยาบาลเพื่อสนองความต้องการอากาศหายใจ
บทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับประทานอาหาร
บทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล
บทที่ 9 การบริหารยา
บทที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ
บทที่ 11 การพยาบาลเพื่อตอบสนองด้านการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายและความปลอดภัย
บทที่ 12 การรับใหม่ การส่งต่อและการจำหน่าย
บทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย

หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
LEADER 00000nam 2200000uu 4500
001    13399137143
003     ULIB
008    200424s2562||||th 000 0 tha d
020    ^a9789746301893
060  4 ^aWY100^bห464 2562
245 0  ^aหลักการและเทคนิคการพยาบาล =^bPrinciples and techniques in nursing /^cบรรณาธิการโดย สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา มธุสร ปลาโพธิ์ และ ต้องตา ขันธวิธิ.
246 13 ^aPrinciples and techniques in nursing
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 1
260    ^aนครราชสีมา:^bคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,^c2562
300    ^a346 หน้า :^bภาพประกอบ, ตาราง ;^c26 ซม.
500    ^aบรรณานุกรม: สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา มธุสร ปลาโพธิ์ และ ต้องตา ขันธวิธิ. (บรรณาธิการ). (2562). หลักการและเทคนิคการพยาบาล. นครราชสีมา: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.
505 0  ^tบทที่ 1 การพยาบาล --^tบทที่ 2 การดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย --^tบทที่ 3 การพยาบาลเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ --^tบทที่ 4 สัญญาณชีพและการพยาบาลผู้ที่มีสัญญาณชีพเปลี่ยนแปลง --^tบทที่ 5 การพยาบาลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค --^tบทที่ 6 การพยาบาลเพื่อสนองความต้องการอากาศหายใจ --^tบทที่ 7 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับประทานอาหาร --^tบทที่ 8 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล --^tบทที่ 9 การบริหารยา --^tบทที่ 10 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ --^tบทที่ 11 การพยาบาลเพื่อตอบสนองด้านการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายและความปลอดภัย --^tบทที่ 12 การรับใหม่ การส่งต่อและการจำหน่าย --^tบทที่ 13 การพยาบาลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย
650  7 ^aการพยาบาล
650  7 ^aทักษะการพยาบาลพื้นฐาน
650  7 ^aหลักการพยาบาล
650  7 ^aเทคนิคการพยาบาล
700 0  ^aสิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aมธุสร ปลาโพธิ์,^eบรรณาธิการ
700 0  ^aต้องตา ขันธวิธิ,^eบรรณาธิการ
710 2  ^aมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.^bคณะพยาบาลศาสตร์.
856    ^zหลักการและเทคนิคการพยาบาล (10049931).pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://61.19.69.198/ULIB//_fulltext/Content ::/13399137143/20200427164448_1814.pdf
999    ^aสุณิสา สำเร็จดี
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือสำรอง
หนังสือสำรอง
WY100 ห464 2562 ฉ.1 
  Barcode: 10049931
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
2. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.2 
  Barcode: 10049932
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
บนชั้น
Note:ซื้อ 1/2563
3. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.3 
  Barcode: 10049933
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 27 ธันวาคม 2563
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
4. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.4 
  Barcode: 10049934
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
5. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.5 
  Barcode: 10049935
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 4 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
6. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.6 
  Barcode: 10049936
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
7. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.7 
  Barcode: 10049937
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 21 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
8. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.8 
  Barcode: 10049938
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 17 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
9. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.9 
  Barcode: 10049939
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 18 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
10. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.10 
  Barcode: 10049940
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 22 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
11. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.11 
  Barcode: 10049941
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 10 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
12. ตำราทางการพยาบาล
ตำราทางการพยาบาล
WY100 ห464 2562 ฉ.12 
  Barcode: 10049942
ห้องสมุด วพบ.สุรินทร์
►หนังสือทั่วไป
ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 17 มกราคม 2564
  จอง
Note:ซื้อ 1/2563
  1 2 [2]   [แสดง 12/20 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]
    หัวเรื่อง [หลักการพยาบาล]
    หัวเรื่อง [เทคนิคการพยาบาล]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: หลักการและเทคนิค..
Bib 13399137143

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM