ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

หน้าหลัก เกี่ยวกับห้องสมุด โครงสร้างผู้บริหาร  คู่มือเอกสาร  บริการยืมคืนหนังสือ ค้นหาหนังสือ BASIC

 
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
หนังสือใหม่ รายชื่อวารสาร : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  วรรษา จำปาศรี, เญนภา แดงด้อมยุทธ์
 ชื่อเรื่อง 
ผลของการใช้กลุ่มจิตบำบัดประคับประครองต่อการรับรู้ตราบาปของผู้ป่วยโรคจิตเทภ
 ชื่อวารสาร  วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 26, 2 (พ.ค.-ส.ค.2555) 51-62
 พิมพ์ลักษณ์  2555
 ISSN  0857-4553
 หัวเรื่อง  จิตบำบัด
 หัวเรื่อง  โรคจิตเภท
 ดรรชนี  เป็นดรรชนีวารสารของ วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต = The journal ofpsychiatric nursing and mental health [SERIALS -- ปีที่ 23 ฉ.1 (ม.ค.-มิ.ย.52)-ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2555) ฉ.1]
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
เป็นบทความวารสาร
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [จิตบำบัด]
    หัวเรื่อง [โรคจิตเภท]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของการใช้กลุ่ม..
Bib 13399121016

 
 
 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. ULIBM